Light Up


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Light Up (Akari) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách chơi đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Light Up được chơi trên mạng lưới hình chữ nhật. Mạng lưới gồm những ô trắng và đen. Mục tiêu là đặt những bóng đèn trên mạng lưới sao cho mọi ô vuông trắng được thắp sáng. Một ô vuông sẽ được chiếu sáng bởi bóng đèn nếu nó nằm cùng cột hoặc hàng với bóng đèn đó, và không có ô vuông đen nào chắn giữa chúng. Đồng thời, không bóng đèn nào được chiếu sáng bởi bóng đèn khác.
Một số ô vuông đen sẽ có số bên trong. Con số trong ô vuông đen thể hiện số bóng đèn nằm cạnh ô vuông đó.
Nhấn chuột trái vào ô vuông để đặt bóng đèn. Nhấn chuột phải để đánh dấu X vào ô đó.

Video Tutorial
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Light Up
Kích thước:7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 4,091,327
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 8,331,739
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 4,062,169
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 2,890,196
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 8,480,417
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 5,970,173
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 6,043,763
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 5,452,608
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 1,232,549
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 5,541,597
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 3,733,225
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 846,584
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 778,763
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 1,794,181
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 7,869,565
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 5,639,104
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 9,252,374
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 8,628,286
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 5,698,124
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 5,382,308

Những Trò chơi Giải đố Logic Khác:

vi.puzzle-light-up.com
Disable Side Ad & Rotation