Light Up


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Light Up (Akari) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách chơi đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Light Up được chơi trên mạng lưới hình chữ nhật. Mạng lưới gồm những ô trắng và đen. Mục tiêu là đặt những bóng đèn trên mạng lưới sao cho mọi ô vuông trắng được thắp sáng. Một ô vuông sẽ được chiếu sáng bởi bóng đèn nếu nó nằm cùng cột hoặc hàng với bóng đèn đó, và không có ô vuông đen nào chắn giữa chúng. Đồng thời, không bóng đèn nào được chiếu sáng bởi bóng đèn khác.
Một số ô vuông đen sẽ có số bên trong. Con số trong ô vuông đen thể hiện số bóng đèn nằm cạnh ô vuông đó.
Nhấn chuột trái vào ô vuông để đặt bóng đèn. Nhấn chuột phải để đánh dấu X vào ô đó.

Video Tutorial
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Disable Ads
Light Up
Kích thước:7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 5,190,753
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 1,349,292
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 768,572
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 4,365,401
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 1,547,201
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 129,251
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 1,777,286
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 3,266,718
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 7,527,456
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 1,057,235
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 9,941,865
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 4,548,531
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 2,126,991
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 4,342,147
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 5,937,152
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 7,944,911
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 97,007
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 2,680,584
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 3,050,441
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 8,547,425

Những Trò chơi Giải đố Logic Khác:

vi.puzzle-light-up.com
Disable Ads