Light Up


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Light Up (Akari) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách chơi đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Light Up được chơi trên mạng lưới hình chữ nhật. Mạng lưới gồm những ô trắng và đen. Mục tiêu là đặt những bóng đèn trên mạng lưới sao cho mọi ô vuông trắng được thắp sáng. Một ô vuông sẽ được chiếu sáng bởi bóng đèn nếu nó nằm cùng cột hoặc hàng với bóng đèn đó, và không có ô vuông đen nào chắn giữa chúng. Đồng thời, không bóng đèn nào được chiếu sáng bởi bóng đèn khác.
Một số ô vuông đen sẽ có số bên trong. Con số trong ô vuông đen thể hiện số bóng đèn nằm cạnh ô vuông đó.
Nhấn chuột trái vào ô vuông để đặt bóng đèn. Nhấn chuột phải để đánh dấu X vào ô đó.

Video Tutorial
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Disable Ads
Light Up
Kích thước:7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 389,075
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 4,717,263
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 1,853,085
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 9,270,319
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 6,966,586
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 241,170
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 132,290
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 9,367,532
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 5,990,944
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 9,103,101
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 7,338,425
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 5,212,106
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 3,923,309
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 9,692,710
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 2,488,889
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 3,459,427
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 3,321,033
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 8,609,262
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 9,062,796
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 4,089,152

Những Trò chơi Giải đố Logic Khác:

vi.puzzle-light-up.com
Disable Ads