Light Up


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Light Up (Akari) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách chơi đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Light Up được chơi trên mạng lưới hình chữ nhật. Mạng lưới gồm những ô trắng và đen. Mục tiêu là đặt những bóng đèn trên mạng lưới sao cho mọi ô vuông trắng được thắp sáng. Một ô vuông sẽ được chiếu sáng bởi bóng đèn nếu nó nằm cùng cột hoặc hàng với bóng đèn đó, và không có ô vuông đen nào chắn giữa chúng. Đồng thời, không bóng đèn nào được chiếu sáng bởi bóng đèn khác.
Một số ô vuông đen sẽ có số bên trong. Con số trong ô vuông đen thể hiện số bóng đèn nằm cạnh ô vuông đó.
Nhấn chuột trái vào ô vuông để đặt bóng đèn. Nhấn chuột phải để đánh dấu X vào ô đó.

Video Tutorial
Ẩn luật chơi
Light Up
Kích thước:7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 8,179,014
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 137,349
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 2,547,493
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 8,561,757
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 8,665,939
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 23,348
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 9,182,334
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 656,460
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 4,622,474
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 4,575,268
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 2,418,954
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 8,375,192
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 5,411,949
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 5,402,062
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 386,691
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 1,728,855
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 7,479,127
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 2,841,986
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 6,449,981
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 7,732,409

Những Trò chơi Giải đố Logic Khác:

vi.puzzle-light-up.com
Disable Side Ad & Rotation