Light Up


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Light Up (Akari) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách chơi đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Light Up được chơi trên mạng lưới hình chữ nhật. Mạng lưới gồm những ô trắng và đen. Mục tiêu là đặt những bóng đèn trên mạng lưới sao cho mọi ô vuông trắng được thắp sáng. Một ô vuông sẽ được chiếu sáng bởi bóng đèn nếu nó nằm cùng cột hoặc hàng với bóng đèn đó, và không có ô vuông đen nào chắn giữa chúng. Đồng thời, không bóng đèn nào được chiếu sáng bởi bóng đèn khác.
Một số ô vuông đen sẽ có số bên trong. Con số trong ô vuông đen thể hiện số bóng đèn nằm cạnh ô vuông đó.
Nhấn chuột trái vào ô vuông để đặt bóng đèn. Nhấn chuột phải để đánh dấu X vào ô đó.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Light Up
Kích thước:7x7 Dễ Light Up ID của câu đố: 4,913,538
7x7 Dễ Light Up ID của câu đố: 1,744,907
7x7 Dễ Light Up ID của câu đố: 6,059,869
7x7 Dễ Light Up ID của câu đố: 9,279,867
7x7 Dễ Light Up ID của câu đố: 1,942,419
7x7 Dễ Light Up ID của câu đố: 916,633
7x7 Dễ Light Up ID của câu đố: 1,927,552
7x7 Dễ Light Up ID của câu đố: 1,199,850
7x7 Dễ Light Up ID của câu đố: 7,095,016
7x7 Dễ Light Up ID của câu đố: 2,576,471
7x7 Dễ Light Up ID của câu đố: 9,000,665
7x7 Dễ Light Up ID của câu đố: 5,316,817
7x7 Dễ Light Up ID của câu đố: 8,518,151
7x7 Dễ Light Up ID của câu đố: 745,892
7x7 Dễ Light Up ID của câu đố: 9,157,096
7x7 Dễ Light Up ID của câu đố: 571,848
7x7 Dễ Light Up ID của câu đố: 2,200,947
7x7 Dễ Light Up ID của câu đố: 9,504,062
7x7 Dễ Light Up ID của câu đố: 7,944,122
7x7 Dễ Light Up ID của câu đố: 8,038,227

Một số trò chơi khác:  hide show

2022-12-06 13:55:24

vi.puzzle-light-up.com
Tắt quảng cáo