Light Up


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Light Up (Akari) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách chơi đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Light Up được chơi trên mạng lưới hình chữ nhật. Mạng lưới gồm những ô trắng và đen. Mục tiêu là đặt những bóng đèn trên mạng lưới sao cho mọi ô vuông trắng được thắp sáng. Một ô vuông sẽ được chiếu sáng bởi bóng đèn nếu nó nằm cùng cột hoặc hàng với bóng đèn đó, và không có ô vuông đen nào chắn giữa chúng. Đồng thời, không bóng đèn nào được chiếu sáng bởi bóng đèn khác.
Một số ô vuông đen sẽ có số bên trong. Con số trong ô vuông đen thể hiện số bóng đèn nằm cạnh ô vuông đó.
Nhấn chuột trái vào ô vuông để đặt bóng đèn. Nhấn chuột phải để đánh dấu X vào ô đó.

Video Tutorial
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Disable Ads
Light Up
Kích thước:7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 7,596,021
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 5,746,302
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 628,941
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 388,831
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 2,653,625
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 5,022,664
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 3,072,597
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 2,781,486
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 8,505,920
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 4,447,656
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 3,988,801
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 8,184,959
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 917,252
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 8,505,842
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 5,218,566
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 7,902,821
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 4,282,141
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 8,206,558
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 4,314,745
7x7 Light Up Dễ ID của câu đố: 1,909,840

Những Trò chơi Giải đố Logic Khác:

vi.puzzle-light-up.com
Disable Ads