Light Up


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Light Up (Akari) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách chơi đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Light Up được chơi trên mạng lưới hình chữ nhật. Mạng lưới gồm những ô trắng và đen. Mục tiêu là đặt những bóng đèn trên mạng lưới sao cho mọi ô vuông trắng được thắp sáng. Một ô vuông sẽ được chiếu sáng bởi bóng đèn nếu nó nằm cùng cột hoặc hàng với bóng đèn đó, và không có ô vuông đen nào chắn giữa chúng. Đồng thời, không bóng đèn nào được chiếu sáng bởi bóng đèn khác.
Một số ô vuông đen sẽ có số bên trong. Con số trong ô vuông đen thể hiện số bóng đèn nằm cạnh ô vuông đó.
Nhấn chuột trái vào ô vuông để đặt bóng đèn. Nhấn chuột phải để đánh dấu X vào ô đó.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Light Up


7x7 Dễ Light Up | 7x7 Trung bình Light Up | 7x7 Khó Light Up | 10x10 Dễ Light Up | 10x10 Trung bình Light Up | 10x10 Khó Light Up | 14x14 Dễ Light Up | 14x14 Trung bình Light Up | 14x14 Khó Light Up | 25x25 Dễ Light Up | 25x25 Trung bình Light Up | 25x25 Khó Light Up

Tháng này
1. Geras
70
00:02.67
2. jaybrainer
88
00:02.76
3. sauceguardian
48
00:02.87
4. DrVince
48
00:02.88
5. arkode
14
00:02.93
6. loki515
24
00:03.06
7. Arjun25
19
00:03.11
8. LukasMo
62
00:03.34
9. kyrawr8383
64
00:03.53
10. bjbjb 00:03.67
11. xXEZXx 00:03.83
12. TimidMaus 00:03.85
12. KoenDe3e 00:03.85
14. Uonia
51
00:03.86
15. Consonants
37
00:03.88
16. PythonPlayer 00:03.89
17. kushisthebush
3
00:03.91
18. Carbon
30
00:03.96
19. Daphnuk 00:04.01
20. CipherStar
15
00:04.07
Tuần này
1. Geras
70
00:02.87
2. DrVince
48
00:02.88
3. sauceguardian
48
00:03.01
4. bjbjb 00:03.67
5. Uonia
51
00:03.86
6. Consonants
37
00:03.88
7. CipherStar
15
00:04.19
8. TomGuo
103
00:04.32
9. TimidMaus 00:04.54
10. Piroska9
42
00:04.62
11. tufelix367 00:04.69
12. ProGamAR5 00:04.89
13. da32s1da
9
00:05.05
14. Joris3Pinter 00:05.26
15. Jens
23
00:05.39
16. Bees1
58
00:05.41
17. CaiHH
56
00:05.82
18. AlexanderIII 00:06.40
19. flatiron02 00:06.90
20. tygdlw 00:07.54
Hôm nay
1. sauceguardian
48
00:03.01
2. Uonia
51
00:03.86
3. tufelix367 00:05.03
4. DrVince
48
00:05.35
5. tygdlw 00:07.54
6. HackMan
58
00:09.37
7. Sombro64 00:11.52
8. yzwy123
4
00:11.83
9. zellss 00:15.98
10. ClaboC 01:01.80
11. RosemaryW 06:33.55
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. Arok
73
00:02.20
2. vowels
171
00:02.32
3. sfumato
160
00:02.50
3. mtanzer
140
00:02.50
5. qqwref
204
00:02.55
6. Douglas Shamlin Jr.
432
00:02.68
7. numbrr
134
00:02.81
8. boru
64
00:02.85
9. TashiroMiraki
140
00:02.86
10. Sonar
75
00:02.95
AO5
1. Arok
73
00:02.36
2. vowels
171
00:02.55
3. Douglas Shamlin Jr.
432
00:02.58
4. mtanzer
140
00:02.63
5. sfumato
160
00:02.73
6. numbrr
134
00:02.81
7. qqwref
204
00:02.86
8. jai22933
17
00:03.04
9. boru
64
00:03.12
10. TashiroMiraki
140
00:03.15
AO12
1. vowels
171
00:02.81
2. Arok
73
00:03.01
3. mtanzer
140
00:03.09
4. sfumato
160
00:03.16
5. Douglas Shamlin Jr.
432
00:03.23
6. qqwref
204
00:03.41
7. numbrr
134
00:03.42
8. boru
64
00:03.45
9. jai22933
17
00:03.72
10. Sonar
75
00:03.74
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1314
00:00.009
2.penguain
51
00:00.676
3.rfsjnhdbh04:01.657

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2022-12-06 14:34:57

vi.puzzle-light-up.com
Tắt quảng cáo