Light Up


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Light Up (Akari) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách chơi đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Light Up được chơi trên mạng lưới hình chữ nhật. Mạng lưới gồm những ô trắng và đen. Mục tiêu là đặt những bóng đèn trên mạng lưới sao cho mọi ô vuông trắng được thắp sáng. Một ô vuông sẽ được chiếu sáng bởi bóng đèn nếu nó nằm cùng cột hoặc hàng với bóng đèn đó, và không có ô vuông đen nào chắn giữa chúng. Đồng thời, không bóng đèn nào được chiếu sáng bởi bóng đèn khác.
Một số ô vuông đen sẽ có số bên trong. Con số trong ô vuông đen thể hiện số bóng đèn nằm cạnh ô vuông đó.
Nhấn chuột trái vào ô vuông để đặt bóng đèn. Nhấn chuột phải để đánh dấu X vào ô đó.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Tắt quảng cáo
Light Up


7x7 Light Up Dễ | 7x7 Light Up Trung bình | 7x7 Light Up Khó | 10x10 Light Up Dễ | 10x10 Light Up Trung bình | 10x10 Light Up Khó | 14x14 Light Up Dễ | 14x14 Light Up Trung bình | 14x14 Light Up Khó | 25x25 Light Up Dễ | 25x25 Light Up Trung bình | 25x25 Light Up Khó

Tháng này
1.mtanzer
68
00:18.54
2.tufelix36700:19.18
3.Ramasp
93
00:23.05
4.ejheise00:25.63
5.rishman00:28.60
6.mmyama00:28.80
7.Siloam00:29.03
8.AnthonyL
31
00:29.43
9.TashiroMiraki
26
00:29.98
10.Aniki00:32.56
11.jorekami00:33.60
12.ethan781
35
00:34.01
13.sfumato
71
00:34.38
14.TomGuo
37
00:37.34
15.kimbo1971
13
00:44.42
16.Fastfaxer
63
00:46.00
17.burgie1200:51.81
18.sporg00:55.26
19.loki515
23
00:56.52
20.Wuni1401:01.81
Tuần này
1.ejheise00:27.31
2.Siloam00:29.03
3.AnthonyL
31
00:29.43
4.Ramasp
93
00:30.32
5.rishman00:31.48
6.Aniki00:32.56
7.ethan781
35
00:34.01
8.sfumato
71
00:34.38
9.TomGuo
37
00:38.69
10.burgie1200:51.81
11.loki515
23
00:56.52
12.emmms
25
01:02.68
13.Wuni1401:16.68
14.kimbo1971
13
01:20.26
15.sporg01:46.77
16.Angelila01:47.38
17.ea mathieu
8
03:11.95
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
Hôm nay
1.--- trống -----:--
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--
4.--- trống -----:--
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1.mtanzer
68
00:24.43
2.rozer
147
00:25.71
3.Ramasp
93
00:31.66
4.AnthonyL
31
00:46.85
5.TomGuo
37
00:47.12
6.jeffafa
74
00:48.75
7.Fastfaxer
63
01:04.40
8.emmms
25
01:13.61
9.dav
94
01:23.75
10.anonymous
66
01:33.45
AO5
1.mtanzer
68
00:26.75
2.rozer
147
00:31.00
3.Ramasp
93
00:33.00
4.AnthonyL
31
00:48.81
5.jeffafa
74
01:01.09
6.emmms
25
01:05.23
7.TomGuo
37
01:10.13
8.Fastfaxer
63
01:10.34
9.dav
94
01:27.66
10.ethan781
35
01:29.41
AO12
1.mtanzer
68
00:41.34
2.Ramasp
93
00:42.05
3.Fastfaxer
63
01:21.66
4.dav
94
01:57.39
5.Bobfather
24
02:34.74
6.markelobitx
32
03:35.60
7.anonymous
50
13:43.55
8.jeffafa
74
15:29:11.28
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1313
00:00.009
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Những Trò chơi Giải đố Logic Khác:  hide show

2021-08-05 04:05:30

vi.puzzle-light-up.com
Tắt quảng cáo