Light Up


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Light Up (Akari) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách chơi đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Light Up được chơi trên mạng lưới hình chữ nhật. Mạng lưới gồm những ô trắng và đen. Mục tiêu là đặt những bóng đèn trên mạng lưới sao cho mọi ô vuông trắng được thắp sáng. Một ô vuông sẽ được chiếu sáng bởi bóng đèn nếu nó nằm cùng cột hoặc hàng với bóng đèn đó, và không có ô vuông đen nào chắn giữa chúng. Đồng thời, không bóng đèn nào được chiếu sáng bởi bóng đèn khác.
Một số ô vuông đen sẽ có số bên trong. Con số trong ô vuông đen thể hiện số bóng đèn nằm cạnh ô vuông đó.
Nhấn chuột trái vào ô vuông để đặt bóng đèn. Nhấn chuột phải để đánh dấu X vào ô đó.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Tắt quảng cáo
Light Up


7x7 Light Up Dễ | 7x7 Light Up Trung bình | 7x7 Light Up Khó | 10x10 Light Up Dễ | 10x10 Light Up Trung bình | 10x10 Light Up Khó | 14x14 Light Up Dễ | 14x14 Light Up Trung bình | 14x14 Light Up Khó | 25x25 Light Up Dễ | 25x25 Light Up Trung bình | 25x25 Light Up Khó

Tháng này
1.mtanzer
68
00:16.69
2.Ramasp
93
00:19.43
3.mmyama00:20.23
4.Lukasss00:20.70
5.tufelix36700:21.59
6.AnthonyL
31
00:30.53
7.TimS
38
00:35.19
8.TomGuo
37
00:35.82
9.Meerkoet00:36.10
10.HackMan00:37.17
11.Fastfaxer
63
00:40.57
12.kimbo1971
13
00:45.17
13.Xaspian00:55.21
14.Wuni1401:04.03
15.Jennalynn Morton
34
01:21.44
16.memiusz01:30.49
17.Peanutmobile02:13.59
18.Goochelaar
54
02:29.90
19.VIVAN SINGH
3
08:08.45
20.--- trống -----:--
Tuần này
1.Ramasp
93
00:23.14
2.AnthonyL
31
00:30.53
3.HackMan00:37.17
4.TomGuo
37
00:41.70
5.kimbo1971
13
00:45.17
6.Wuni1401:18.63
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
Hôm nay
1.--- trống -----:--
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--
4.--- trống -----:--
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1.mtanzer
68
00:25.51
2.Ramasp
93
00:25.56
3.tlstyer
1313
00:35.14
4.Fastfaxer
63
00:37.31
5.AnthonyL
31
00:38.96
6.loki515
23
00:40.46
7.finspac
29
00:47.48
8.TomGuo
37
00:48.66
9.kimbo1971
13
00:57.39
10.qobi
80
01:03.31
AO5
1.mtanzer
68
00:26.48
2.Ramasp
93
00:27.05
3.loki515
23
00:38.13
4.Fastfaxer
63
00:38.70
5.tlstyer
1313
00:43.08
6.TomGuo
37
00:48.66
7.kimbo1971
13
00:57.44
8.TimS
38
01:03.33
9.qobi
80
01:07.47
10.Jennalynn Morton
34
01:22.70
AO12
1.mtanzer
68
00:32.96
2.Ramasp
93
00:36.42
3.Fastfaxer
63
00:42.59
4.tlstyer
1313
00:52.79
5.TimS
38
01:31.13
6.qobi
80
01:37.81
7.Jennalynn Morton
34
01:55.27
8.Klappa en ko
36
03:36.47
9.PetrS
44
03:58.15
10.BElliott
39
07:21.80
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1313
00:00.009
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Những Trò chơi Giải đố Logic Khác:  hide show

2021-08-05 04:16:08

vi.puzzle-light-up.com
Tắt quảng cáo