Light Up


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Light Up (Akari) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách chơi đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Light Up được chơi trên mạng lưới hình chữ nhật. Mạng lưới gồm những ô trắng và đen. Mục tiêu là đặt những bóng đèn trên mạng lưới sao cho mọi ô vuông trắng được thắp sáng. Một ô vuông sẽ được chiếu sáng bởi bóng đèn nếu nó nằm cùng cột hoặc hàng với bóng đèn đó, và không có ô vuông đen nào chắn giữa chúng. Đồng thời, không bóng đèn nào được chiếu sáng bởi bóng đèn khác.
Một số ô vuông đen sẽ có số bên trong. Con số trong ô vuông đen thể hiện số bóng đèn nằm cạnh ô vuông đó.
Nhấn chuột trái vào ô vuông để đặt bóng đèn. Nhấn chuột phải để đánh dấu X vào ô đó.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Tắt quảng cáo
Light Up


7x7 Light Up Dễ | 7x7 Light Up Trung bình | 7x7 Light Up Khó | 10x10 Light Up Dễ | 10x10 Light Up Trung bình | 10x10 Light Up Khó | 14x14 Light Up Dễ | 14x14 Light Up Trung bình | 14x14 Light Up Khó | 25x25 Light Up Dễ | 25x25 Light Up Trung bình | 25x25 Light Up Khó

Tháng này
1.Lukasss01:08.42
2.mtanzer
68
01:11.29
3.TashiroMiraki
26
01:12.03
4.mmyama01:22.89
5.tufelix36701:29.12
6.Ramasp
93
01:37.90
7.Rompi201:44.32
8.Emgold01:48.76
9.Randall Hill
65
01:52.19
10.HackMan02:01.26
11.TomGuo
37
02:04.17
12.AnthonyL
31
02:09.54
13.EdwardNygma02:14.91
14.emillford
12
02:17.47
15.kimbo1971
13
02:34.15
16.JurajMozax02:45.47
17.VicCatLady02:46.33
18.NinjaFury68
62
02:47.43
19.karaklaine
23
02:49.98
20.Wuni1402:53.24
Tuần này
1.Lukasss01:08.42
2.TashiroMiraki
26
01:12.03
3.Rompi201:52.07
4.TomGuo
37
02:04.17
5.AnthonyL
31
02:09.54
6.HackMan02:19.13
7.EdwardNygma02:20.03
8.JurajMozax02:45.47
9.VicCatLady02:46.33
10.emillford
12
02:49.47
11.Wuni1402:57.53
12.TimS
38
04:09.85
13.qobi
80
16:37.02
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
Hôm nay
1.--- trống -----:--
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--
4.--- trống -----:--
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1.mtanzer
68
01:23.19
2.TashiroMiraki
26
01:32.66
3.Ramasp
93
01:46.50
4.sealhy
70
02:02.92
5.Randall Hill
65
02:07.74
6.Fastfaxer
63
02:09.52
7.AnthonyL
31
02:10.38
8.Moooon
32
02:15.64
9.emillford
12
02:36.40
10.TomGuo
37
02:49.54
AO5
1.mtanzer
68
01:30.36
2.TashiroMiraki
26
01:41.31
3.Ramasp
93
01:43.00
4.sealhy
70
02:04.86
5.Randall Hill
65
02:16.90
6.Fastfaxer
63
02:20.13
7.Moooon
32
02:35.87
8.mikelaura
25
03:18.35
9.emillford
12
03:21.43
10.TomGuo
37
03:25.76
AO12
1.mtanzer
68
01:52.49
2.Ramasp
93
02:11.28
3.sealhy
70
02:17.79
4.Fastfaxer
63
03:29.51
5.Snail_Speed
66
04:45.37
6.TimS
38
05:17.74
7.vegas
103
05:45.91
8.Philemon
53
05:50.05
9.Snehal Ambani
41
08:19.58
10.mikelaura
25
2:19:31.87
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1313
00:00.012
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Những Trò chơi Giải đố Logic Khác:  hide show

2021-08-05 03:59:47

vi.puzzle-light-up.com
Tắt quảng cáo