Light Up


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Light Up (Akari) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách chơi đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Light Up được chơi trên mạng lưới hình chữ nhật. Mạng lưới gồm những ô trắng và đen. Mục tiêu là đặt những bóng đèn trên mạng lưới sao cho mọi ô vuông trắng được thắp sáng. Một ô vuông sẽ được chiếu sáng bởi bóng đèn nếu nó nằm cùng cột hoặc hàng với bóng đèn đó, và không có ô vuông đen nào chắn giữa chúng. Đồng thời, không bóng đèn nào được chiếu sáng bởi bóng đèn khác.
Một số ô vuông đen sẽ có số bên trong. Con số trong ô vuông đen thể hiện số bóng đèn nằm cạnh ô vuông đó.
Nhấn chuột trái vào ô vuông để đặt bóng đèn. Nhấn chuột phải để đánh dấu X vào ô đó.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Tắt quảng cáo
Light Up


7x7 Light Up Dễ | 7x7 Light Up Trung bình | 7x7 Light Up Khó | 10x10 Light Up Dễ | 10x10 Light Up Trung bình | 10x10 Light Up Khó | 14x14 Light Up Dễ | 14x14 Light Up Trung bình | 14x14 Light Up Khó | 25x25 Light Up Dễ | 25x25 Light Up Trung bình | 25x25 Light Up Khó

Tháng này
1.mtanzer
68
01:09.07
2.SquirrelSquire01:12.84
3.rozer
147
01:14.95
4.HotSloppyFish
17
01:17.84
5.Mayrink01:18.17
6.TashiroMiraki
26
01:20.54
7.qqwref01:26.87
8.sfumato
71
01:27.37
9.mmyama01:29.21
10.popFolk01:33.94
11.hatake01:35.09
12.Nushtabulous01:35.19
13.erichiro01:36.28
14.tufelix36701:39.25
15.Lukasss01:39.88
16.Dasss01:40.27
17.Thrillhou01:40.46
18.95boiler01:44.01
19.Ramasp
93
01:45.08
20.LivingHope01:46.29
Tuần này
1.HotSloppyFish
17
01:17.84
2.Mayrink01:18.17
3.SquirrelSquire01:23.24
4.TashiroMiraki
26
01:26.62
5.sfumato
71
01:27.37
6.Nushtabulous01:35.19
7.strikerem1101:47.56
8.TomGuo
37
02:00.46
9.Caitlin Brown
39
02:11.24
10.Ventus02:15.04
11.Rompi202:20.65
12.JurajMozax02:24.28
13.Sweets19502:30.37
14.JamesG02:36.52
15.iovichulo41302:39.47
16.HackMan02:41.53
17.jorekami02:46.32
18.kimbo1971
13
02:50.96
19.hongyifeng
29
03:15.23
20.Wuni1403:16.95
Hôm nay
1.TashiroMiraki
26
01:51.14
2.carabas03:28.06
3.99911105:07.31
4.--- trống -----:--
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1.rozer
147
01:27.41
2.HotSloppyFish
17
01:37.93
3.Mschel
27
01:41.38
4.mtanzer
68
01:42.73
5.anonymous
16
01:47.51
6.TashiroMiraki
26
01:51.39
7.FAlin
106
01:54.27
8.anonymous
164
02:05.47
9.Urnoev
37
02:06.11
10.Nika_1983
48
02:06.77
AO5
1.rozer
147
01:35.24
2.HotSloppyFish
17
01:41.73
3.Mschel
27
01:47.73
4.mtanzer
68
01:54.52
5.anonymous
16
01:56.70
6.TashiroMiraki
26
01:58.73
7.FAlin
106
02:06.74
8.Nika_1983
48
02:16.45
9.AnthonyL
31
02:21.03
10.remark
104
02:22.46
AO12
1.HotSloppyFish
17
01:52.37
2.rozer
147
01:58.21
3.Mschel
27
02:05.73
4.mtanzer
68
02:14.88
5.FAlin
106
02:32.18
6.Ramasp
93
02:33.08
7.remark
104
02:33.39
8.anonymous
86
02:53.96
9.asfault34
62
03:00.52
10.Caitlin Brown
39
03:19.13
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1313
00:00.015
2.preciousmouse
65
00:01.075
3.--- trống -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Những Trò chơi Giải đố Logic Khác:  hide show

2021-08-05 04:48:30

vi.puzzle-light-up.com
Tắt quảng cáo